Urnen

Cremeren biedt veel mogelijkheden voor herdenking. De as van een crematie kan in veel vormen worden geborgen tot urnamenten, in kokers, vazen of zelfs in sierraden. Ook kan er een urnengrafsteen of ander urnenmonument gemaakt worden.

Als een urn in een grotere urnenwand staat, is het mogelijk, om er een sier- of herkenningsplaat van glas voor te maken met bijvoorbeeld de lievelingskleur van de overledene of een bijzonder motief. Daardoor is ook in een verder gelijkvormige wand individualiteit mogelijk. Er zijn dus diverse mogelijkheden voor urnenmonumenten, bijvoorbeeld ook een urnengrafsteen voor een strooiveld.

Verder kan een urn als die thuis word bewaard, een eigen vormgeving, een soort huisaltaartje van glas krijgen, beschilderd, in een applicatie of in een bijzonder en persoonlijk object.